ceciliafranke.com

Cecilia Franke komponerar musik som huvudsakligen kan placeras inom området nutida konstmusik. Cecilia skriver både sakral musik - vokal och instrumental - och profan musik - kammarmusik och orkesterverk.

Cecilia låter sig gärna inspireras av och ge musikalisk gestalt åt olika företeelser i naturen, egenskaper och fenomen, såsom tabulata koraller av typen solstenar (verket Heliolites, klarinett och piano, 2016-2017), en uråldrig trädklon (verket Pando, blåsarkvintett, 2012), vågrörelser i havet (Unda maris, symfoniorkester, 2008-2009), dygnsrytm (Circadian, symfonisk blåsorkester och slagverk, 2008), en pärlas uppbyggnad i olika skikt (Mother-of-Pearl, pianotrio, 2007-2008), reliefeffekt (En camaïeu, stråkorkester, 2006), molekylrörelser (Maxwells demon, elektroakustiskt verk, 2006), febertillstånd (Febris, violinduo, 2005-2006), meandrande flod (Meandrar, violin och piano, 2004-2005), dagsmeja (Dagsmeja, altblockflöjt och cembalo, 2002) och geometrisk optik (Infall och reflektioner, piano, 2000). Förutom att verkets titel speglar innehållet i kompositionen så får ofta titeln/företeelsen påverka även formtänkandet, både beträffande storformen men ibland också ner på detaljnivå.

"Titeln på ett verk har alltid varit viktig för mig; när jag har hittat en bra titel har verket fått en identitet. Med identitet menar jag då inte bara ett sätt att hitta - identifiera - verket bland andra verk i till exempel en skriven verklista, utan det innebär mycket mera: verkets innehåll och karaktär tar på en gång gestalt."
(Ur Cecilias verkkommentar till Unda maris, Malmö Symfoniorkester 090910.)

En del av Cecilias skapande utgörs av sakrala verk. Det kristna symbolspråket har många gånger fått tjäna som inspiration för form och för ett ofta detaljutmejslat innehåll i dessa verk. Många av de sakrala verken är vokala och i dessa verk har Cecilia intresserat sig mycket för samspelet mellan text och musik, kanske framför allt i betoningshänseende.

Aktuellt är release av CDn Music from the Islands, volym 2, där bland annat Cecilias komposition Heliolites ingår. Musikerna Jože Kotar (klarinett) och Luca Ferrini (piano) spelar och CDn ges ut av det färöiska skivbolaget Tutl Records (nr FKT078). Verket Heliolites är beställt av och dedicerat till Jože Kotar och Luca Ferrini.

Aktuellt är också utgivning av körverket Voice Fragments på Bo Ejeby Förlag, artikelnummer E-1335. Textförfattare är Lars-Magnus Magnusson. Voice Fragments har engelsk text, men ursprungligen komponerades verket - och uruppfördes även - med svensk text. Den svenska titeln är Röstfragment.

Verket Heliolites kommer att framföras 21 september vid 21st London New Wind Festival. Musikerna Phil Edwards (klarinett) och Robert Coleridge (piano) spelar. Konserten är på October Gallery, 24 Old Gloucester Street, Bloomsbury, London WC1N 3AL, kl 19.30.

Den polska stråkkvintetten Multicamerata och Gotlands Blåsarkvintett kommer tillsammans att framföra verket Amber vid fyra tillfällen i september: 20/9 kl 19 i Östergarns bygdegård, 21/9 kl 19 i Rute Folkets Hus, 22/9 kl 14 i Havdhems bygdegård och 23/9 kl 19 i Almedalsbiblioteket. Konserterna ingår i "Lilla serien" i GotlandsMusikens konsertprogram. Amber är dedicerat till Gotlands Blåsarkvintett, Multicamerata och till Östersjön. Med min dedikation vill jag uppmärksamma Östersjöns miljömässigt svåra situation.