Länkar

FESTIVAL
London New Wind Festival
Lund Contemporary 2017
Summartónar 2017
Svensk Musikvår 2017
Svensk Musikvår 2019

FÖRLAG
Bo Ejeby Förlag
Nosag
Svensk Musik
Tutl
Wessmans Musikförlag

ÖVRIGA
Carolinae Damkör
Duo Gelland
Föreningen Svenska Tonsättare, FST
Gotlands Blåsarkvintett
KVAST (KVinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare)
Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR)
Lars-Magnus Magnusson
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå