Curriculum vitae

Cecilia Franke är utbildad kantor och har tidigare varit verksam som kyrkomusiker i Nittorps församling i Göteborgs stift och i Othem-Boge Kyrkliga Samfällighet i Visby stift. Efter studier för bl a Sven-David Sandström vid Gotlands Tonsättarskola studerade hon komposition vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, för främst professor Luca Francesconi. Studierna på Musikhögskolan ledde till diplomexamen i komposition med orkesterverket Unda maris, framfört av Malmö Symfoniorkester (Master of Music in Performance, så kallad "dubbel Masterexamen" efter sju års heltidsstudier).

Nu frilansar Cecilia Franke som tonsättare och hon har fått sin musik framförd både i Sverige och utomlands. Hon skriver både sakral musik (vokal och instrumental) och profan musik (kammarmusik och orkesterverk).

Ett mycket stort intresse för det nära samspelet mellan text och musik har lett till givande samarbeten med olika poeter och textförfattare. För att få djupare perspektiv på text och på vad text kan förmedla har hon också bedrivit studier i litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Hon har komponerat direkt för flera skickliga körer, såsom Radiokören, RilkeEnsemblen, Carolinae Damkör och Hjorthagens kammarkör. Några av dessa körkompositioner inkluderar även instrumentalstämmor. Så har exempelvis Duo Gelland (violinisterna Cecilia och Martin Gelland) framträtt tillsammans med RilkeEnsemblen och Carolinae Damkör, och Stockholms Saxofonkvartett har framträtt med Hjorthagens kammarkör.

Cecilia Franke har även komponerat instrumentalmusik direkt för framstående musiker, såsom Duo Gelland, duon Luca Ferrini (piano) & Jože Kotar (klarinett) och Gotlands Blåsarkvintett.

Hon har erhållit flera stipendier från STIM och från FST (Föreningen Svenska Tonsättare). Under studietiden har hon även tilldelats kompositionsstudiestipendier från Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för Svensk Musik och SK‑Gehrmans, vidare från Stiftelsen Annik och Lars Leander, samt nationellt stipendium från Kungliga Musikaliska Akademien. Hon är också hedersmedlem i Carolinae Damkör, så kallad Hedersgaffel.

 

In English:

Cecilia Franke has achieved the degree of Cantor and was formerly employed as Cantor, at first in Nittorp in the diocese of Gothenburg and then in Othem-Boge in the diocese of Visby. After having studied Music Composition with Sven-David Sandström among others at Gotland School of Music Composition she continued to study Music Composition at Malmö Academy of Music, Lund University, with mainly professor Luca Francesconi. After having studied for three years at the Academy she was awarded the degree of Bachelor of Music, and after two more years she was awarded the degree of Master in Music. After having studied for seven years in total at the Academy, and after getting her degree project Unda maris for symphony orchestra performed by Malmö Symphony Orchestra, she was awarded the degree of Master of Music in Performance (thus a second Master degree, "double Master").

Now, Cecilia Franke works as a free lance composer and her music has been performed both in Sweden and abroad. She composes sacred music (vocal and instrumental) as well as secular (chamber music and orchestral pieces).

A great interest in the close relationship between lyrics and music has resulted in rewarding collaborations with poets and lyricists. To get a deeper understanding of lyrics and other literature, and to get an insight into what different texts can effect, she also has studied Literature at university level, as well as courses in Creative Writing. Her music has been performed by skilled choirs, such as the Swedish Radio Choir, RilkeEnsemblen, Carolinae Damkör and Hjorthagens kammarkör. Some of these choir compositions include instrumental parts, which have been performed by skilled musicians, e.g. Duo Gelland (the violinists Cecilia and Martin Gelland), and Stockholm Saxophone Quartet.

Chamber music by Cecilia Franke has been performed by eminent musicians, too, e.g. Duo Gelland, the duo Luca Ferrini (piano) & Jože Kotar (clarinet), and the Gotland Wind Quintet. The music referred to is dedicated to these musicians.

Cecilia Franke has been awarded scholarships from STIM (Swedish Performing Rights Society) and FST (Society of Swedish Composers). During her studies she has also been awarded a scholarship from Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för Svensk Musik och SK‑Gehrmans, a scholarship from Stiftelsen Annik och Lars Leander, as well as a national scholarship from the Royal Academy of Music. She is also honorary member ("Honorary Tuning Fork") of Carolinae Damkör, a female choir in Lund.