Länkar

FESTIVAL
Summartónar 2017

FÖRLAG
Svensk Musik
Wessmans Musikförlag

ÖVRIGA
Carolinae Damkör
Duo Gelland
Föreningen Svenska Tonsättare, FST
Gotlands Blåsarkvintett
KVAST (KVinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare)
Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR)
Lars-Magnus Magnusson
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå