Curriculum vitae

Cecilia Franke är född i Malmö 1955 och har avlagt organist- och kantorsexamen i Lund 1975. Hon är också utbildad tandläkare och tjänstgjorde som distriktstandläkare åren 1979-1990, parallellt med att hon samtidigt var mycket aktiv i olika kyrkomusikaliska sammanhang. Efter pedagogisk examen för kyrkokantorer, avlagd i Malmö 1990, innehade hon tjänst som kyrkomusiker från 1991, först i Nittorps församling i Göteborgs stift och från 1995 och tio år framåt i Othem-Boge Kyrkliga Samfällighet i Visby stift. Cecilias stora intresse för komposition gjorde att hon sökte sig till Gotlands Tonsättarskola, där hon studerade för Sven-David Sandström, Henrik Strindberg, Per Mårtensson och Mattias Svensson. Därefter fortsatte hon sin tonsättarutbildning vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet, med kompositionsstudier för Luca Francesconi, Kent Olofsson, Rolf Martinsson och Staffan Storm. Vid Musikhögskolan i Malmö har Cecilia avlagt två konstnärliga högskoleexamina i musik (Bachelor of Music 2005, Master in Music 2007) samt konstnärlig masterexamen i musik (Master of Music in Performance, "diplom", 2009). Cecilia är medlem i svenska sektionen av ISCM (International Society for Contemporary Music) och medlem i FST (Föreningen Svenska Tonsättare).

Verk av Cecilia har framförts i flera olika sammanhang och i olika länder, bland annat vid den svenska presentationskonserten vid Nordiskt Kyrkomusikersymposium i Århus år 2004 och även i Haderslevs domkirke samt S:t Markuskirken i Köpenhamn år 2004, vid Falsterbonäsets kammarmusikdagar år 2005, vid Morups musikdagar år 2007, i katedralen i Tallinn år 2007, vid Lyckå kammarmusikfestival år 2008, vid Connect Festival i Malmö år 2010, vid Visbydagen - "Kultur i natten" - år 2013, vid musikfestivalen ProBaltica i Toruń i Polen år 2015, vid festivalen Lund Contemporary 2017, vid 2017 års festival Svensk Musikvår, vid 2017 års festival Summartónar på Färöarna, vid 20th London New Wind Festival år 2017 och i Brisbane, Australien, år 2018, och vid 2019 års festival Svensk Musikvår. Till 350-årsjubileet i Gävle Heliga Trefaldighets församling år 2004 beställdes en hel vesper för kör, orgel och stråkensemble av Cecilia. Ett av de i vespern ingående körverken spelades senare in på CD. Cecilia har också komponerat ett större beställningsverk för orgel till förre domkyrkoorganisten Henrik Cervin, som sedan har framfört denna komposition ett tiotal gånger. Cecilias musik har framförts av en rad olika instrumentalensembler/orkestrar, vokalensembler/körer och musiker som t ex Duo Gelland, ensemblen Sonanza, GotlandsMusikens Blåsarkvintett, Musica Vitae, Swedish Wind Ensemble, Malmö Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester, Radiokören, Lunds Vokalensemble, RilkeEnsemblen, Carolinae Damkör, S:t Johannes Kammarkör (Stockholm, dir. Karin Oldgren), duon Luca Ferrini (piano) & Joze Kotar (klarinett), Stockholms Saxofonkvartett och Hjorthagens Kammarkör (Stockholm, dir. Karin Oldgren). Cecilias mångåriga samarbete med organisten Magnus Berglöf har resulterat i att Berglöf är den enskilde musiker som svarat för flest framföranden av Cecilias musik. Också med Duo Gelland finns ett mångårigt samarbete, vilket resulterat i flera verk skrivna för denna duo, varav några verk även komponerats för violinduon tillsammans med kör.

Cecilia tilldelades 2001 års kompositionsstudiestipendium från Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för Svensk Musik och SK-Gehrmans. Citat ur pressmeddelandet med anledning av stipendiet: "Hon har på kort tid vuxit från brukskompositör till fullfjädrad tonsättare med ett personligt tonspråk. Hennes musik har musikalisk kvalitet och detaljutförande som vittnar om den utövande musikerns insikt." Cecilia mottog Stiftelsen Annik och Lars Leanders kompositionsstudiestipendium år 2005, tilldelades STIM-stipendier åren 2007, 2009, 2011, 2013 och 2018, tilldelades ett nationellt stipendium från Kungliga Musikaliska Akademien år 2008 samt tilldelades även FST-stipendier åren 2010, 2014, 2016 och 2020. Från Konstnärsnämnden fick Cecilia stöd för ett samarbetsprojekt mellan komponister och musiker år 2010 och ett arbetsstipendium år 2012. Cecilia blev utsedd till hedersmedlem, så kallad Hedersgaffel, i Carolinae Damkör i Lund 2013.

In English:
Cecilia Franke was born in Malmö in 1955 and graduated as an organist in Lund in 1975. She has also got a dental degree and worked as a dentist in the public dental health service from 1979 until 1990, along with extensive participation in the field of sacred music. After further education in music pedagogy she was employed as an organist from 1991, first in Nittorp in the diocese of Gothenburg and from 1995 and ten years forth in Othem-Boge in the diocese of Visby. Cecilia has studied music composition with Sven-David Sandström, Henrik Strindberg, Per Mårtensson, and Mattias Svensson at Gotland School of Music Composition. She is also educated at Malmö Academy of Music, Lund University, where she studied composition with Luca Francesconi, Kent Olofsson, Rolf Martinsson, and Staffan Storm. In 2005 Cecilia was awarded the degree of Bachelor of Music and in 2007 she was awarded the degree of Master in Music. From 2007 Cecilia continued her education for a second master degree, which she was awarded in 2009 (Master of Music in Performance, composition diploma). Cecilia is a member of the Swedish section of ISCM and a member of FST (Society of Swedish Composers).

Cecilia often gets inspired by and gives musical character to different natural phenomena, properties and conceptions such as a sort of tabulate corals called heliolites (in the composition Heliolites for clarinet and piano, 2016-2017), trees all belonging to the same exceedingly old genetic clone (Pando for wind quintet, 2012), undulations in the sea (Unda maris, symphony orchestra, 2008-2009), twenty-four-hour rhythm (Circadian, wind ensemble with percussion, 2008), the building of a pearl in different layers (Mother-of-Pearl, piano trio, 2007-2008), relief effect (En camaïeu, string orchestra, 2006), molecule movements (Maxwells demon, electroacoustic piece, 2006), being feverish (Febris, violin duo, 2005-2006), meandering streams (Meandrar, violin and piano, 2004-2005), midday thaw (Dagsmeja, alto recorder and harpsichord, 2002), and geometric optics (Infall och reflektioner, piano, 2000). The titles not just reflect the contents of the compositions but often also influence the form concept, both regarding the form for the whole composition and sometimes even down to the last detail.

"The title of a music composition has always been very important to me; when I have found the right title the piece also has got an identity. Identity then is not just a way to find - identify - the piece among other pieces in a list of collected works e.g., but it is much more: the contents and the nature of the composition appear immediately."
(From Cecilia's programme comment on the orchestral piece Unda maris, Malmö Symphony Orchestra, 10th September 2009.)

One part of Cecilia's production consists of sacred music. The Christian symbol language has become a source of inspiration for both the form and for an often meticulously modelled content in these works. Quite a good deal of the sacred works is vocal, and in the vocal pieces Cecilia has taken great interest in the interplay between the sacred text and the music, perhaps mostly concerning the stressing.

Cecilia was awarded the scholarship for composition students from "Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för Svensk Musik och SK-Gehrmans" in 2001. Cecilia was also awarded the scholarship for composition students from "Stiftelsen Annik och Lars Leander" in 2005, scholarships from STIM (Swedish Performing Rights Society) in 2007, 2009, 2011, 2013, and 2018, a national scholarship from the Royal Academy of Music in 2008 and in 2010, 2014, 2016, and 2020 scholarships from FST (Society of Swedish Composers). From The Swedish Arts Grants Committee Cecilia was awarded a grant for collaboration between composers and musicians in 2010 and a working grant in 2012. In 2013 Cecilia was given the title "Honorary Tuning Fork" of Carolinae Damkör, a female choir, in Lund.